Integritetspolicy 2018-09-28

Bookahorse World Wide AB (”BookaHorse”)

Bookahorse World Wide AB (”Bookahorse”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller tjänsten Bookahorse (“Tjänsten”) som mobilapplikation. Tjänsten gör det möjligt för ryttare (”Ryttare”) och hästägare (”Hästägare”) att komma i kontakt och boka hästupplåtelser och olika ridsportaktiviteter.

Du har förstås rätt att ha koll på hur dina personuppgifter används. Den här personuppgiftspolicyn förklarar därför hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du använder Tjänsten. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs här. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och schysst sätt hos oss. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy, genom att maila oss på info@bookahorse.com.

1 UPPGIFTER OM BARN

Barn kan registrera ett användarkonto i Tjänsten, under förutsättning att det finns en målsman kopplad till kontot. Barns personuppgifter behandlas som utgångspunkt på samma sätt som andra användares personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller därför även för dig som är under 18 år.

Tycker du informationen är klurig att förstå? Du får gärna höra av dig till oss om du behöver hjälp med att förstå någon del i denna personuppgiftspolicy.

2 PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Vi kan samla in och behandla olika typer av personuppgifter om dig, till exempel i samband med att du använder Tjänsten eller kontaktar oss. Vi kan till exempel komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Profiluppgifter. Du behöver uppge ditt namn, telefonnummer, mailadress samt ange ett lösenord i samband med att du registrerar ditt användarkonto i Tjänsten. Du kan därefter lägga upp en profil i Tjänsten, som Hästägare eller Ryttare. Som Hästägare kan då även behöva lämna ditt personnummer och din postadress. Ryttare behöver fylla i födelsedatum (ej fyra sista) och postadress.
  Du kan också fylla i uppgifter om din erfarenhet, t.ex. hur länge du ridit, hur ofta du rider, din kunskapsnivå, den typ av häst som du söker eller erbjuder m.m. Du kan även beskriva dig själv i fritext. Du styr själv innehållet i din beskrivning. Tänk på att inte inkludera känsliga personuppgifter eller annan personlig information som du inte önskar göra offentlig för andra.
  Rena företagsuppgifter (t.ex. organisationsnummer) räknas normalt sett inte som personuppgifter. Om du lägger upp en företagsprofil behandlas däremot det faktum att du representerar företaget som en personuppgift
 • Uppgifter om längd och vikt. Som Ryttare behöver du fylla i din längd och vikt i Tjänsten. Dessa uppgifter kommer att synas för andra användare i Tjänsten. Dessa uppgifter behövs för att matcha dig med rätt häst.
 • Referenser och målsman. Som Ryttare har du möjlighet att lämna namn och telefonnummer till referenser. Du får gärna hjälpa oss att informera dessa personer om att du har lämnat deras uppgifter till oss, samt upplysa dem om denna personuppgiftspolicy. Som barn måste du även fylla i mailadress till målsman. Målsman behöver också ha ett registrerat användarkonto i Tjänsten. Tjänsten kommer då koppla att det finns en relation mellan barnet och målsman.
 • Uppgifter om dina hästar och aktiviteter. Som Hästägare kan du lägga upp uppgifter om den häst du hyr ut eller den aktivitet du erbjuder. När du lägger upp en häst kommer du behöva fylla i uppgifter om bland annat hästens namn, ålder, ras m.m. Du kan även lägga upp filmer och bilder på hästen. När du lägger upp en aktivitet kommer du bland annat behöva fylla i en beskrivning, pris och hur lång aktiviteten är.
 • Bokningsuppgifter. När du skickar en bokningsförfrågan, eller tar emot en bokning, kommer den sparas i Tjänsten tillsammans med uppgifterna om bokningen.
 • Betalningsuppgifter. Som Hästägare kommer du behöva ange dina bankuppgifter för att du ska kunna ta emot betalningar genom Tjänsten. Vi kan även behandla uppgifter om in- och utbetalningar (t.ex. belopp och tidpunkt för betalning) och eventuella uteblivna betalningar.
 • Meddelanden och kommunikation. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp, till exempel genom att maila oss. Du kan även kommunicera med andra personer i Tjänsten, bland annat genom privatchatt. Du bestämmer själv över innehållet i dina meddelanden till oss och andra. Tänk på att inte inkludera känsliga uppgifter.
 • Platsinformation. När du installerar Tjänsten kommer du bli tillfrågad att dela din position. Om du tillåter positionsdelning kommer uppgifter om din aktuella geografiska position att samlas in och delas med oss. Platsinformation används bara när du använder tjänsten.
 • Betyg och omdömen. Du kan lämna omdömen om andra personer i Tjänsten, i form av betyg och kommentarer. Du kan också själv få omdömen från andra. Omdömen är synliga för alla användare i Tjänsten, så tänk på att inte inkludera känsliga uppgifter i dina kommentarer.
 • Enhetsinformation. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i Tjänsten. Denna information samlas in med hjälp av cookies.

3 HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN

Uppgifter som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registrerar ditt användarkonto i Tjänsten, lägger upp din användarprofil eller interagerar med andra i Tjänsten. Det är frivilligt att använda Tjänsten och lämna uppgifter till. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten. Till exempel behöver du uppge ditt namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter för att kunna registrera ditt användarkonto i Tjänsten.

Uppgifter som samlas in på andra sätt. Ibland kan uppgifter även samlas in från andra än dig. Till exempel kan en annan användare publicera uppgifter om dig i sina omdömen. Uppgifter kan också genereras genom din användning av Tjänsten. Enhetsinformation samlas in från din dator (eller mobila enhet) med hjälp av cookies när du använder Tjänsten

4 SÅ HÄR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER

Vi använder framförallt dina personuppgifter för att tillhandahålla dig Tjänsten. Vi kan bland annat behandla dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla dig Tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att registrera ditt användarkonto och för att tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att fullgöra avtalet emellan oss). Till exempel används dina personuppgifter för att koppla samman dig med andra användare i Tjänsten, förmedla bokningar och aktiviteter, skicka dina chattmeddelanden m.m. Din mailadress och ditt lösenord används även för att bekräfta din identitet när du loggar in i Tjänsten, samt enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.
 • För att matcha dig med hästar och aktiviteter. Om du är Ryttare kommer din längd och vikt samt dina preferenser (t.ex. den typ av häst som du söker) användas för att matcha dig med tillgängliga hästar och aktiviteter i Tjänsten. Uppgifter om din längd och vikt behandlas med stöd av ditt samtycke. Övriga uppgifter behandlas då det är nödvändigt för att tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att fullgöra avtalet emellan oss).
 • För att genomföra och administrera betalningar. Dina personuppgifter (bl.a. betalningsuppgifter och bokningsuppgifter) kommer användas för att genomföra och administrera dina betalningar i Tjänsten. Det är nödvändigt för att du ska kunna betala eller motta betalningar genom Tjänsten (dvs. för att fullgöra avtalet emellan oss).
 • För att ge dig support och kommunicera med dig. Dina personuppgifter (bl.a. namn, mailadress och telefonnummer) kan användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten. Detta sker normalt sett med stöd av intresseavvägning, men kan ibland även krävas för att du ska kunna använda Tjänsten (dvs. för att fullgöra avtalet emellan oss).
 • För att skicka meddelanden till dig. Dina personuppgifter (bl.a. mailadress och mobilnummer) kan användas för att skicka olika typer av meddelanden till dig, till exempel nyhetsbrev och annan information som rör Bookahorse eller Tjänsten. Detta sker med stöd av intresseavvägning. Om du inte längre önskar få denna typ av information kan du avregistrera dig genom att följa instruktionerna längst ner i det mail som du fått från oss. Om du tillåtit det kan du också få notiser i din telefon. Du kan fritt stänga av och på notiser i inställningarna på din telefon.
 • För att lokalisera dig. Platsinformation används för att lokalisera dig, bland annat för att du som Ryttare ska kunna se tillgängliga hästar och aktiviteter i närheten. När du aktiverar funktionen positionsdelning i Tjänsten samtycker du samtidigt till att platsinformation samlas in och behandlas om dig. Denna funktion är helt frivillig att använda och du kan när som helst stänga av den igen i din webbläsare eller telefon.
 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte kan identifiera dig. Statistik kan till exempel röra återkommande typer av aktiviteter, genomsnittliga priser, samt åldersfördelning och geografisk spridning på användarna i Tjänsten. Detta sker med stöd av intresseavvägning.
 • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Enhetsinformation och samlad statistik kan användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och nya tjänster. Detta sker med stöd av intresseavvägning.
 • För att hantera försäkringsärenden. Dina personuppgifter kan behöva användas för att hantera försäkringsärenden, till exempel i det fall du som Ryttare orsakat eller lidit skada. Det är nödvändigt för att du ska kunna dra nytta av den försäkring som vi tecknat för dig.
 • För att följa lagar och regler. Vi är skyldiga att följa svenska (och ibland andra) lagar. Det innebär att dina personuppgifter ibland kan behöva behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, till exempel för rapportering till myndigheter.
 • För att skydda Bookahorse, dig och andra. . Det kan hända att dina personuppgifter behöver användas för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras rättigheter. Det kan till exempel behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss (t.ex. reklamationer) eller för att utreda missbruk eller bedrägerier. Det sker normalt sett efter en intresseavvägning, men kan även ske eftersom det behövs för att skydda dig eller andra.
 • Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

5 DINA UPPGIFTER KAN DELAS MED ANDRA

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter, men kan ibland behöva dela dem med andra pålitliga personer och företag. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 • Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som jobbar hos Bookahorse, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb. Till exempel kommer vår support få ta del av dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.
 • Ryttare och Hästägare. Delar av dina personuppgifter kommer att synas för andra registrerade användare i Tjänsten, till exempel profiluppgifter som namn, ålder, längd, vikt, profilbild och eventuell beskrivning. Meddelanden som du skickar i privatchatt kommer bara mottagaren kunna se. Notera att bilder på dina hästar även kan ses av personer som ännu inte har registrerat något användarkonto i Tjänsten.
 • Tjänsteleverantörer. . Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera Tjänsten och med andra tjänster, till exempel leverantörer av IT som mail, telefon, hemsida och interna administrationssystem. Dessa företag är s.k. personuppgiftsbiträden till oss och får därför bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss, eller för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Vi jobbar bara med seriösa och noggrant utvalda leverantörer, så dina personuppgifter är i trygga händer.
 • Banker och försäkringsbolag. Dina personuppgifter kan delas med SEB och eventuellt andra banker, till exempel i samband med betalningar till eller från dig. Dina personuppgifter kan även behöva delas med Folksam och andra parter om det är nödvändigt för att hantera ett försäkringsärende som berör dig. Dessa parter är själva ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.
 • Myndigheter och rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Till exempel om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en myndighetsbegäran.

6 DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES.
Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi kommer dock se till att rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Till exempel genom att ingå godkända s.k. standardklausuler med mottagaren av dina uppgifter, eller genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till institutet Privacy Shield. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

7 SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så kort tid som möjligt och bara så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Hur länge detta är kan bero på typen av uppgifter. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. Till exempel kan en uppgift sparas för bokföring, trots att den har gallrats bort för andra syften.
Vi sparar som utgångspunkt merparten av dina uppgifter (t.ex. profiluppgifter) så länge du har kvar ditt användarkonto i Tjänsten. Ditt användarkonto och tillhörande information kommer dock automatiskt raderas om du inte har loggat in på ditt konto på två år. Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke raderas när du återkallar ditt samtycke.
Dina kontaktuppgifter kan användas för att skicka marknadsföring till dig fram till att du avregistrerar dig för utskick, men högst ett år efter att ditt användarkonto har tagits bort i Tjänsten. Dina kontaktuppgifter kommer därefter spärras för ytterligare utskick.
Dina uppgifter kan ibland också behöva sparas en längre tid om det krävs enligt lag, till exempel lagar om beskattning och bokföring. Dina uppgifter kommer i så fall bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter. Personuppgifter i bokföring sparas normalt sett upp till sju år och uppgifter för skatteredovisning i upp till tio år.

8 COOKIES

Precis som många andra, använder vi cookies och liknande tekniker i Tjänsten för att samla in enhetsinformation. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares inställningar.

9 DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning. Det innebär att vi antingen måste bevisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som gjorts.
  Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev). Du gör detta genom att avregistrera dig längst ner i det mail som du fått från oss.
 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Du har i några fall även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att en personuppgift om dig raderas, bland annat om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om vi saknar laglig grund för att behandla uppgiften.
 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan ändra och komplettera i princip alla uppgifter själv direkt i Tjänsten.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills att felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts..
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se. Du kan kontakta oss på info@bookahorse.com för att utöva dina rättigheter. Det är kostar ingenting (bortsett från i några specialfall).

Du bör känna till att det kan finnas lagregler som ibland begränsar eller utökar dina rättigheter. Till exempel kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, omedelbart radera eller flytta delar av dina uppgifter.

Barn har självklart samma rättigheter till skydd för sina personuppgifter. Dessa rättigheter kan antingen göras gällande av barnet självt eller av målsman (beroende på barnets ålder).

10 KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan också höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

11 UPPDATERINGAR I POLICYN

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du informeras om detta i Tjänsten eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla. Du uppmuntras även att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast i november 2018.

bahphone180918

BookaHorse står på tillväxt!

I skrivande stund är BookaHorse en nystartad tjänst. Det finns redan gott om hästar och ryttare i systemet och det  blir snabbt fler. Om du inte hittar vad du söker idag lär du göra det inom kort.
Ladda ner appen på App Store eller Google Play och prova!

BookaHorse står på tillväxt!

I skrivande stund är BookaHorse en nystartad tjänst. Det finns redan gott om hästar och ryttare i systemet och det  blir snabbt fler. Om du inte hittar vad du söker idag lär du göra det inom kort.
Ladda ner appen på App Store eller Google Play och prova!