Dödsfall

 In

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada, utbetalas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Recent Posts